Общи условия за ползване

Общи условия за ползване, поръчки и закупуване на стоки от интернет магазин с продукти за спалнята - spalno-belyo.com:

 

I.              Общи условия

Електронният магазин spalno-belyo.com се ползва от:

Изо системс ЕООД с ИН по ЗДДС BG201739334 и адрес - гр. София, ул. Баба Тонка 16

и

Ракла ЕООД с ИН по ЗДДС BG203302593 и адрес - гр. София, ул. 21-ви ВЕК 13

 

Цялото съдържание на онлайн магазина е предмет на авторски права и ползването е забранено. Нищо на онлайн магазина не трябва да бъде разбирано като даващо Ви право, разрешение или съгласие да копирате , сваляте , извличате , снимки , лого , търговска марка , текст или друга информация от онлайн магазина . Копирането или свалянето на информация от този сайт не Ви дава право на авторските права върху тази информация . Съдържанието в онлайн магазина може да се променя постоянно от Дружествата.

II.            Покупка - етапи и потвърждение

Осъществяването на Покупка в онлайн магазин spalno-belyo.com минава през няколко етапа:
1. Потребителят добавя в количката артикул/и, намиращи се в онлайн магазина, като ползва бутон Добави в количката, който се намира във всеки артикул.
2. Преминава към количката, разположена в горна дясна част на екрана, и в която се намират всички добавени от него артикули, с посочената им крайна цена.
3. Следва етап Поръчка, в който потребителят попълва своите данни и избира бутон Завърши поръчката.


След като потребителят завърши поръчката той получава електронно съобщение от онлайн магазина ( на електронната поща , която е оставена за контакт от потребителя ) с номер на своята поръчка и статус „обработва се“ . За да бъде една поръчка успешно потвърдена и завършена потребителят трябва да изчака обаждане от наш оператор за потвърждение на неговата поръчка . Ако поръчка не бъде потвърдена пред наш оператор по телефон тя НЕ се се счита за завършена и НЕ се изпраща .

Договорът от разстояние между Дружеството/Дружествата и Потребителя се счита за сключен след като поръчката бъде потвърдена.

III.           Регистрация

Регистрацията в онлайн магазина НЕ е задължителна. Сайтът цели да стимулира онлайн търговията като улесни максимално своите клиенти.

IV.          Съдружници

Интернет магазинът spalno-belyo.com работи с отлични български производители на спално бельо и домашен текстил, като предлага и продава техните продукти. Това са: „Кетертекс“ ЕООД - Кетертекс, „Алиана“ ООД - Роксима Дрийм,  „Анитекс 2001“ ООД – Диана Домашен Текстил, „Дитекс-СМ“ ООД – ДИТЕКС, „Яна“ АД – Яна Панагюрище, “Виста 02Е” ЕООД.
 

Съдружници на сайта са и куриерските фирми, с които се доставя поръчката на потребителя. Куриерските фирми са упоменати в секция Доставка от главното меню.

V.            Стоки, информация и изображения

В сайта spalno-belyo.com могат да бъдат закупени единствено стоките, които могат да бъдат добавяни във виртуалната количка и след това успешно поръчани. Информацията за предлаганите продукти - характеристики, размери, цвят, състав, наличност и др. се предоставя от производителя. Информацията е описана в страницата на всеки продукт, както и върху самия продукт. Онлайн магазинът е търговец, който предлага стоката на своите съдружници и НЕ носи отговорност за грешна информация за стоката.

Изображенията на продуктите качени в сайта имат информативен характер , те описват общите характеристики и вид на продуктите . Възможно е несъответствие на продукта с показаната снимка, за което онлайн магазинът НЕ носи отговорност.

VI.          Доставка и плащане

Условията за доставка и плащане можете да намерите в секция Доставка на главната страница в онлайн магазина.

VII.         Договор

Договорът от разстояние между Дружеството/Дружествата и Потребителя се счита за сключен след като поръчката бъде потвърдена. Успешно потвърдената поръчка трябва да се потвърди пред наш служител в телефонен разговор .

Онлайн магазинът не носи отговорност за неизпълнение на поръчките в случаите на неверни, непълни или неправилно посочени данни от потребителя.

Когато потребител не заплати своята стока на куриера в момента на доставката договорът се счита за Анулиран.

VIII.        Връщане, рекламации, отказ от договор

Потребителят, осъществил покупка, има право да се откаже от този договор и да върне стоката, поръчана от spalno-belyo.com , без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на поръчаната стока. Дружествата предоставят на Клиента и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП на https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki .

Когато Клиентът иска да упражни правото си на отказ от договора, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Дружеството/Дружествата за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Дружеството/Дружествата преди изтичането на 14-дневния срок. Дружествата могат да задържат възстановяването на сумите на Клиента, докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ от договора по чл. 52 от ЗЗП, Дружествата поемат куриерските разноски за най-евтиния вид стандартна доставка и в двете посоки, както и банковите разноски.

Дружествата нямат задължение да възстановят допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Дружествата.

Когато Клиентът е поръчал повече от един артикул/продукт, а упражнява право на отказ по чл. 52 и връща само един продукт, по отношение на останалите артикули договорът между него и Дружествата остава в сила, Клиентът поема куриерските разноски и в двете посоки, а Дружествата му възстановяват цената на върнатия артикул и банковите разноски.

За да бъде върнат успешно продукт клиентът следва да влезе в секция Рекламации от главната страница , да попълни своите данни , адрес , номер на поръчка и причини за връщане . След като успешно попълни данните , служителите на онлайн магазина викат куриер , който да вземе получената стока. В случай, че потребителят желае да получи върнатата сума по банков път следва да попълни своя IBAN в секция Рекламации. Ако желае да получи заплатената сума с наложен платеж по куриера , който вземе върнатия/те артикули , потребителят трябва изрично да го упомене като коментар към попълнения формуляр за рекламация .

Върнатата стока трябва да е в запазен търговски вид , както е предадена на потребителя т.е да не бъде увредена ( както продуктът така и опаковката ) , стоката не трябва да е третирана мита , прана , да има различни миризми от характерното за нея .

Въпроси относно рекламацията и връщането на стоката можете да отправите на телефон 0879 026 902 или на имейл info@spalno-belyo.com.

При желание на потребителя да върне получената стока той е длъжен да я пази и съхранява до нейното предаване на куриера , който ще я предостави на онлайн магазина .

При неизпълнение на условията за връщането на стоката Дружеството/Дружествата си запазват правото да откажат връщането на стоката на потребителя и сумата заплатена за нея .

Клиентът има право да получи само стойността на върнатата стока , каквато стойност е била при закупуването на стоката .

Клиентът има право да върне всеки продукт , който явно не съответства на договореното . Несъответствието следва да бъде установено , на първоначалния оглед от потребителя .

При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, или за отбив от цената.


Рекламация може да се предявява пред Дружеството/Дружествата или пред упълномощено от тях лице на и-мейл info@spalno-belyo.com. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.


При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


В случай, че Клиентът открие явни недостатъци на стоката, той може да върне артикула и да поиска връщане на парите. Рекламация на стоката трябва да се предяви веднага щом е открит дефект, в срок до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. В случай на връщане на стоката, доставката е за сметка на Дружеството/Дружествата.

Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Дружеството/Дружествата се съгласят да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

spalno-belyo.com възстановява сумите по върнати пратки до 14 дни от получаването на върнатата стока .

IX.          Потребителски данни 

Данните на потребителя се използват само за целите на онлайн магазина, а именно осъществяването на успешна поръчка, въпроси за даден продукт, връщане на стока и други въпроси възникнали по повод взаимоотношенията Ви със сайта . Онлайн магазинът се задължава по никакъв начин да НЕ предоставя Вашите данни трети лица.

X.            Обхват

Сайтът spalno-belyo.com може да се разглежда напълно свободно от всички онлайн потребители.

XI.          Промоции

Всички промоционални продукти в сайта са в ограничена наличност. Онлайн магазинът НЕ носи отговорност за изчерпана наличност.

 

XII.         Допълнителни разпоредби

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Възникнали спорове Дружествата се стремят да решават винаги по приятелски начин, а в случай, че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или онлайн на платформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители: http://ec.europa.eu/odr .

Дружествата не са отговорни за каквито и да било грешки, които могат да възникнат на сайта, поради всякаква причина, включително и тези, причинени от промени, настройки, технически причини или други.

Дружествата си запазват правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

Всеки текстилен производител ( съдружник ) в онлайн магазина притежаващ сертификат за качество ISO допуска +- 5% по ISO от размер на всички текстилни продукти от обявеното като описание или етикет на продукта .

XIII.        Дефиниции

Дружеството/Дружествата означава: Изо Системс ЕООД и/или Ракла ЕООД.

Онлайн магазин означава: spalno-belyo.com .

Сайт означава: spalno-belyo.com .

Интернет магазин означава: spalno-belyo.com .
Електронен магазин означава: spalno-belyo.com .

ЗЗП означава: Закон за защита на потребителя .

Потребител, Клиент, Ползвател означава: всяко физическо лице , юридическо лице или друго правно образование, което пазарува (поръчва) от spalno-belyo.com .

Артикул, стока, продукт: е всяка стока предлагана от spalno-belyo.com .

Лични данни: означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД .

Наложен платеж означава: наложен платеж по Закона за пощенските услуги .

Съдружници са всички търговски дружества и производители , с които spalno-belyo.com работи и предлага тяхна стока.Приемането на настоящите Общи условия е задължително, за да може Потребителят да пазарува и използва услугите на онлайн магазин spalno-belyo.com !